certificados

Formació professional per a l’ocupació d’acord als reials decrets que regulen les diferents famílies i especialitats. Impartim un gran nombre de certificats de professionalitat, en les àrees d’administració i gestió, comerç i màrqueting, hostaleria i turisme, indústria alimentària, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment, química, sanitat i serveis socioculturals i a la comunitat.

homologacions

Formació acreditativa per a les empreses i els seus llocs de feina relacionada amb la Seguretat i Prevenció, la Qualitat, el Mediambient i altres tipus d’accions específiques en sectors productius. Ens encarreguem de la impartició i la tramitació de la titulació acreditativa. Podeu consultar el nostre catàleg d’homologacions.

Arriba