Amb una sòlida experiència professional i una àmplia experiència en formació

Joan Izquierdo

Joan Izquierdo

Formador RRHH, competencies, formació de formadors y didacta PNL

Olga Peralba

Olga Peralba

Formadora en competencies i equips comercials, experta en Team Building i Coach

Ester Castelló

Ester Castelló

Formadora en RRHH i Seguretat e Higiene, i Experta en Gestió del coneixement

Fuensanta García

Fuensanta García

Formadora en competències, orientació professional, coaching i PNL

Anna Adell

Anna Adell

Formadora en màrqueting, merchandising i comerç retail

Pere Núñez

Pere Núñez

Formador en competències, management i comerç retail

Gonçal Zegrí

Gonçal Zegrí

Formador en competències, RRHH, comercial i coaching

Carles Sabaté

Carles Sabaté

Formador en comercial, màrqueting i finances

Rosa Vilaplana

Rosa Vilaplana

Formadora en Relacions Laborals i Prevenció de Riscos

Jaume Barril

Jaume Barril

Formador en Relacions Laborals, Recursos Humans i Prevenció de Riscos

Clamades Sevillano

Clamades Sevillano

Formador en producció, magatzem i logística, habilitats directives i per a indústries de gran consum

José Antonio Cortés

Jose Antonio Cortés

Formador en seguretat, manutenció i maquinària i en sectors químic i logístic

Jose Antonio Olmos

Jose Antonio Olmos

Formador en  qualitat i processos de producció

Mercedes Villa

Mercedes Villa

Formadora tècnica de processos de laboratoris i per a sectors químic, farmacèutic i sanitari

Alfons Tudela

Alfons Tudela

Formador en qualitat, mediambient i laboratoris, sectors químic i sanitari

Victor Perez

Víctor Pérez

Formador TIC, web, ofimàtica i SAP

Amparo Sota

Amparo Sota

Formadora en Formació de formadors, competències i TIC

Nuria Gou

Nuria Gou

Formadora en Formació de formadors i en Prevenció de riscos laborals

Carmen Esteban

Carmen Esteban

Formadora en gestió econòmica, finances i comptabilitat

Arriba