Somos experts en àreas clau de les empreses i som presents en diversos àmbitos de desenvolupament de la formació professionalprofessionals  

Organitzacions i recursos humans

Finances i comptabilitat

Comercial i màrqueting

Producció, logística i transport

Comerç internacional

Seguretat, Qualitat i Gestió Mediambiental

Arriba