Nuria Gou

Formadora en Formació de formadors i en Prevenció de riscos laborals

Pedagoga per la UB, Psicopedagoga per la UOC i Màster de Tècnic superioren PRL amb les 3 especialitats (Seguretat, Higiene Industrial i Ergonomia i psicosociología) pel CEF

Formadora amb una trajectòria de més de 15 anys en centres , institucions i empreses en temes de PRL, Formació de Formadors, Inserció laboral i Organització del treball, tant en modalitat presencial, com en format on line.

Realitza col·laboracions amb diverses entitats en la elaboració i supervisió pedagógica de materials didàctics i programacions, i forma part del cos d’Assessors i Avaluadors de competencies en l’Àrea de docència de L’ICQP (Institut Català de Qualificacions Professionals).

Arriba