Víctor Pérez

Formador TIC, web, ofimàtica i SAP

Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions informàtiques

Professor d'informàtica des de fa més de 15 anys per a àrees de promoció econòmica, institucions i entitats de formació en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (Certificacions ACTIC, Creació tendeixis virtuals, Gestors de contingut, i formació en aplicacions ofimàtiques en qualsevol nivell).


Formadora per a empreses com MRW, Lacoste o Tunels del Cadí en aplicacions de gestió logística i recursos humans.

Arriba