Jose Antonio Olmos

Formador en  qualitat i processos de producció

Enginyeria Tècnica Industrial Escola Industrial de Barcelona. Tècnic de Gestió Qualitat ISO 9001, Auditories (ISO 19011), Control de Qualitat i Eines de Qualitat-Gestió Mediambiental (ISO 14001)

Ha desenvolupat la seva carrera professional en NISSAN on actualment exerceix com a Coordinador del departament de Qualitat.

Formador en sistemes de gestió de qualitat (Normes ISO 9000 i 14000), eines de millora de la qualitat (5S, TPM, AMFE, QC), de gestió de taller (Genba Kanri, YK04) i Eines per minimitzar els Costos de Producció.

Arriba