Clamades Sevillano

Formador en producció, magatzem i logística, habilitats directives i per a indústries de gran consum

Diplomat per l’escola d’Alta Direcció EADA i certificat de professionalitat de Formador Ocupacional.

Ha desenvolupat la seva carrera professional a SHARP, on ha desenvolupat càrrecs en la direcció de la producció, logística, aprovisionament i subcontractació.

Expert en la impartició de certificats de professionalitat en l'àmbit de la logística i l'emmagatzematge, l'àrea comercial. Imparteix formació per a empreses de sectors de producció en cadena en sistemes de gestió de la producció i en habilitats per als comandaments intermitjos a planta.

Arriba